Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 02.02.2018

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W  WĘGROWIE

informuje, że za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

 

 

 

Co to jest afrykański pomór świń?

Afrykański pomór (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne   i poubojowe, pochodzące od chorych świń   i dzików.

 

Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.

 

W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe, za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody czy narzędzi.

 

ASF występuje w Polsce od lutego 2014r.

 Do sierpnia 2015 r. stwierdzono w naszym kraju 74 przypadki ASF u dzików i 3 ogniska tej choroby u świń. Wszystkie te zdarzenia miały miejsce na Podlasiu- w powiatach białostockim, sokólskim i hajnowskim.

 

                                                          

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:

v  Wysoka gorączka, z tym że gorączkujące świnie mają początkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie

v  Liczne padnięcia świń w każdym wieku

v  Sinica skóry, uszu, brzucha i boków ciała, drobne, liczne wybroczyny na skórze

v  Duszność,  pienisty lub krwisty wypływ z nosa

v  Biegunka, często z domieszką krwi

 

 

Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń?

v  Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta

v  Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących

v  Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia- bez świadectwa zdrowia lub wykazujące jakiekolwiek objawy osłabienia

v  Nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności

v  Stosować procedury sanitarne- utrzymywać gospodarstwo w czystości,  dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować odkażanie bieżące, używać osobnego obuwia, odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt.

 

 

Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby ( obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną *). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu terytorialnego (wójta, burmistrza).

 

Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru – co dalej ?

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia lekarza weterynarii- hodowca zwierząt zobowiązany jest do:

v  Izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;

v  Wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;

v  Uniemożliwienie dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

 

*zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.                                           (Dz.U. z 2008r Nr 213 poz.1342 ze zm.)

 

Kraj, w którym występuje ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami od
świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby. ASF dotyczy świń zarówno w dużych, jak i małych gospodarstwach.

ulotka_1

ulotka_2

ulotka_3

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości