Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 24.09.2018

                    INFORMACJA


Komisarza Wyborczego w Siedlcach II

z dnia 24 września 2018 r.


Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Łochów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje, co następuje:


§ 1.


Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 2,
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 3,
- Nr 5, w liczbie 3,
- Nr 6, w liczbie 2,
- Nr 7, w liczbie 2,
- Nr 8, w liczbie 1,
- Nr 9, w liczbie 2,
- Nr 10, w liczbie 2,
- Nr 11, w liczbie 2,
- Nr 12, w liczbie 1,
- Nr 13, w liczbie 2,
- Nr 14, w liczbie 2,
- Nr 15, w liczbie 1,
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 3,
- Nr 2, w liczbie 3,
- Nr 3, w liczbie 3,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 2,
- Nr 6, w liczbie 4,
- Nr 7, w liczbie 3,
- Nr 8, w liczbie 3,
- Nr 9, w liczbie 2,
- Nr 10, w liczbie 3,
- Nr 11, w liczbie 3,
- Nr 12, w liczbie 3,
- Nr 13, w liczbie 3,
- Nr 14, w liczbie 2,
- Nr 15, w liczbie 3.


§ 2.


W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27.09. 2018 r. o godz.14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie.


§ 3


Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 


Komisarz Wyborczy w Siedlcach II
/-/ Konrad Mielcarek

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości