Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Informacja o wynikach wyboru oferty oraz wysokość przyznanej dotacji w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2021 roku