Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Komunikat w sprawie zaleceń dla ludności w związku z utrzymywaniem się wysokich poziomów zanieczyszczeń powietrza na terenie województwa mazowieckiego.


ostatnai modyfikacja: 08.11.2017
dodane: 19.01.2017

Komunikat w sprawie zaleceń dla ludności w związku z utrzymywaniem się wysokich poziomów zanieczyszczeń powietrza na terenie województwa mazowieckiego.  

W związku z utrzymywaniem się wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa mazowieckiego prosimy stosować się do poniższych zaleceń.

Zalecenia dla ludności przy zanieczyszczonym powietrzu.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu

oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

*  unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
*  ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy;
zaniechać palenia papierosów.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

Osoby udające się do pracy, szkół itp. ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd autem, aby zabieraćaksymalną liczbę pasażerów.

W przypadku przekroczenia poziomów informowania lub alarmowych wydane zostaną stosowne komunikaty.


Aktualne wyniki pomiarów znajdują się na stronie:
http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=raport-dobowy

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości