Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Konsultacje Społeczne


ostatnai modyfikacja: 12.05.2017
dodane: 07.11.2016

Burmistrz Łochowa  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łochów na lata 2016-2022".

Konsultacje społeczne projektu  rozpoczynają się:
w dniu 18 listopada 2016 r. i kończą się w dniu 28 listopada 2016 r.

 

Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie zbierania pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców.

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 28 listopada 2016 roku w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, elektronicznie na adres e-mail: mariusz.dybka@gminalochow.pl, osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Łochowie.

Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łochów na lata 2016-2022" wraz z formularzem uwag jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Łochowie Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów pok nr 221, oraz został umieszczony na stronie internetowej Gminy Łochów www.gminalochow.pl, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łochowie. www.bip.gminalochow.pl w zakładce konsultacje społeczne.

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Łochowa o rozpoczęciu konsultacji

Projekt Programu Rewitalizacji

Formularz uwag do programu

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości