Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca na lata 2016-2022


ostatnai modyfikacja: 02.03.2016
dodane: 02.12.2015

Gmina Łochów przedstawia do konsultacji społecznych dokument pod nazwą: „Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca na lata 2016-2022” i zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Łochów o wnoszenie uwag do dokumentu.

 „Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca na lata 2016-2022” jest dokumentem planistycznym, którego głównym celem jest podniesienie znaczenia obszaru, jako atrakcyjnego obszaru recepcji turystycznej oraz osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Strategia jest opracowana dla obszaru funkcjonalnego, w którego skład wchodzą dwie gminy Łochów i Jadów. Dokument wynika z nowych wyzwań związanych z zarządzaniem rozwojem gmin. Dotyczą one  pojęcia obszaru funkcjonalnego i współpracy pomiędzy samorządami różnego szczebla.

Proces tworzenia Strategii został oparty w całości o zasadę partycypacyjno-ekspercką. Przyjęta metoda prac zakładała pracę konsultantów i ekspertów oraz współpracę ze społecznością lokalną na każdym etapie opracowywania dokumentu.

W trakcie opracowywania dokumentu odbyły się seminaria warsztatowe, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, podczas których przedstawiono opracowaną analizę SWOT oraz wspólnie z uczestnikami wypracowano założenia koncepcyjne.

Zastosowanie takiej metodyki działania przy opracowaniu dokumentu strategicznego eliminuje na etapie przeprowadzania analizy możliwość popełnienia błędów oraz gwarantuje wysoki stopień wiarygodności i dokładności pozyskanych danych, a na etapie przygotowawczym pozwala na stworzenie koncepcji zgodnej z oczekiwaniami podmiotów i osób, które będą ją wdrażały. Dlatego istotne jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Łochów na temat przygotowanego dokumentu, a wszelkie wniesione uwagi przyczynią się do spełnienia Państwa oczekiwań w zakresie planowania działań podejmowanych w przyszłości.

 

 Dokument do pobrania

 Formularz uwag do dokumentu

  

  Osoba Wyznaczona

do Pełnienia Funkcji

Burmistrza Łochowa

 

/-/ Urszula Anna Kalinowska

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości