Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

List Prezesa KRUS do rolników na temat bezpieczeństwa pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 20.03.2017

Szanowni Rolnicy,
przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.
Wykorzystującwswoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się
wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

...

 

Poniżej cała treść listu do pobrania w formacie PDF:

List Prezesa KRUS do rolników na temat bezpieczeństwa pracy z powchenie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości