Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWSZE 2019' W GMINIE ŁOCHÓW


ostatnai modyfikacja: 07.01.2020
dodane: 07.01.2020

MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWSZE 2019'

W GMINIE ŁOCHÓW

W lipcu 2019 r. Gmina Łochów podpisała z Województwem Mazowieckim aż pięć umów na udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019".

Dzięki pozyskanym środkom kolejne sołectwa Gminy Łochów (Kamionna, Łosiewice, Matały, Zagrodniki, Gwizdały) mogły wzbogacić swoje otoczenie w małe inwestycje, które służą ich mieszkańcom. A były to następujące przedsięwzięcia:

„Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzozowej w miejscowości Kamionna".

W ramach zadania wykonano energooszczędne oświetlenie na ulicy Brzozowej w miejscowości Kamionna.

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia poprawi się stan bezpieczeństwa na drodze a także zmniejszy liczbę kolizji i wypadków, szczególnie z udziałem pieszych.

 

„Utworzenie placu zabaw w sołectwie Łosiewice w Gminie Łochów".

W ramach zadania utworzono plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łosiewicach składający się z huśtawek, bujaka , zjeżdżalni z akcesoriami oraz ławki i kosza.

 

 

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Matały w Gminie Łochów".

W ramach zadania zakupiono lodówkę i zmywarkę do zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Matałach.

 

„Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zagrodniki w Gminie Łochów".

W ramach zadania utworzono plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łosiewicach składający z zabawki twist, bujaków, huśtawek oraz ławek i kosza na śmieci.

 

„Zakup strojów ludowych dla zespołu Gwizdalanki w Gminie Łochów".

W ramach zadania zakupiono 10 kpl. strojów regionalnych dla zespołu Gwizdalanki, który zajmuje się promocją kultury ludowej w Gminie Łochów jak i powiecie węgrowskim.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości