Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Modernizacja linii kolejowej E75. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne).


ostatnai modyfikacja: 15.10.2013
dodane: 30.01.2013

„Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)" Określenie zmian w dotychczasowym przeznaczeniu, zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu dla linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)"na obszarze województwa mazowieckiego

Dnia 24 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Łochowie odbyło się spotkanie Burmistrza Łochowa z przedstawicielami inwestora i wykonawcy inwestycji „Modernizacja linii kolejowej E75 Raił Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)"  .

W spotkaniu udział wzięli: Pan Marian Dzięcioł – Burmistrz Łochowa, Pani Urszula Kalinowska – Zastępca Burmistrza Łochowa , Mirosław Miciukiewicz – Przewodniczący Komisji Infrastruktury przy Radzie Miejskiej w Łochowie, Pan Jacek Księżopolski – przedstawiciel Starosty Węgrowskiego,  Pan Wojciech Bakiera – PKP PLK SA Centrum Realizacji Inwestycji, Pan Janusz Rutkowski – Dyrektor Projektu , przedstawiciel wykonawcy TORPOL SA z Poznania, Pan Kazimierz Peryt – Dyrektor Projektu PKP PLK SA.

1. OPIS  INWESTYCJI

Realizowana w ramach projektu POliŚ 7.1-24.1 inwestycja pod nazwą Modernizacja linii kolejowej E75 Raił Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)" na obszarze województwa mazowieckiego w km. 36,600 - 71,800 linii kolejowej nr 6 przewiduje przebudowę i budowę:

 1. układu torowego
 2. automatyki,
 3. telekomunikacji
 4. zasilania sieci
 5. sieci trakcyjnej
 6. linii potrzeb nieatrakcyjnych 15kV
 7. elektroenergetyki do 1kV
 8. obiektów inżynieryjnych
 9. obiektów kubaturowych i peronów
 10. dróg, przejść dla pieszych i przejazdów
 11. urządzeń diagnostyki stanów awaryjnych taboru (dsat),
 12. elementów ochrony środowiska

Planowana inwestycja mieści się w istniejących liniach rozgraniczających tereny kolejowe, tylko w przypadku budowy skrzyżowań bezkolizyjnych w ciągu istniejących dróg kołowych, budowy przejść podziemnych dla pieszych oraz budowy dróg związanych z likwidacja przejazdów kolejowych występuje konieczność wejścia w teren nieruchomości nie będących w dyspozycji inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wynikiem „modernizacji" linii kolejowej nr 6 będzie uzyskanie na odcinku Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) 160 km/h dla pociągów pasażerskich (docelowo do 200 km/h) oraz 120 km/h w ruchu towarowym, z naciskiem 221 kN na oś.

W ramach modernizacji linii kolejowej nr 6 w km 54,150-68,790 na terenie gminy Łochów przewiduje się:

 • Wymianę nawierzchni kolejowej z korektą geometrii torów;
 • Przebudowę przejazdu w Barchowie - km.55,198 - przystosowanie do kat. „B" (półrogatki zamykane automatycznie);
 • Przystanek osobowy Barchów – przebudowę 2 peronów jednokrawędziowych
 • Likwidację przejazdu w poziomie szyn w km. 55,924 na drodze gminnej Barchów -Budziska;
 • Budowę drogi równoległej o nawierzchni asfaltowej po stronie lewej linii kolejowej w km 55,198 – 55,924 (odcinek od stacji Barchów do likwidowanego przejazdu);
 • Budowę drogi równoległej o nawierzchni utwardzonej po stronie lewej linii kolejowej w km 55,924 – 57,00 ( od likwidowanego przejazdu w kierunku stacji Łochów)
 • Modernizacja przejazdu strzeżonego na drodze nr 62 wraz z wydzielonym przejściem dla pieszych.
 • Przebudowę układu torowego i peronów na stacji Łochów ;
 • Likwidację istniejącej kładki dla pieszych w Łochowie w km.58,435 i przejścia w poziomie szyn w km. 58,671;
 • Stacja Łochów – rozbiórkę 1 peronu wyspowego, 1 peronu jednokrawędziowego wraz z wiatami i istniejącymi elementami wyposażenia i budowa 1 peronu wyspowego, 1 peronu jednokrawędziowego;
 • Budowę przejścia podziemnego dla pieszych w km. 58,450  (okolice stacji kolejowej w Łochowie)  z zapewnieniem możliwości dojścia do peronów osobom o ograniczonej możliwości poruszania się ;
 • Budowę drogi równoległej o nawierzchni asfaltowej po stronie lewej linii kolejowej w km 58,450 – 60.332 ( ul. Dolna od ul. Szkolnej do drogi powiatowej Łochów-Jasiorówka)
 • Likwidację przejazdu w poziomie szyn w km. 59,638 ( ul. Żeromskiego);
 • Likwidację przejazdu w poziomie szyn w km. 60,332 i zastąpienie go dwoma wiaduktami drogowymi w km. 60,418 (skrzyżowanie drogi powiatowej Jasiorówka – Brzuza) ;
 • Budowę wiaduktu kolejowego (tunel dla samochodów osobowych) w km. 62,765 (Łojew-Samotrzask);
 • Przystanek osobowy Ostrówek Węgrowski – rozbiórkę istniejących 2 peronów jednokrawędziowych naprzeciwległych wraz z wiatą i istniejącymi elementami wyposażenia i budowa 2 peronów jednokrawędziowych naprzemianległych;
 • Budowę przejścia podziemnego dla pieszych w km. 63,622 w Ostrówku Węgrowskim z dojściem do peronów dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • Przebudowę przejazdu w km. 65,633 , przystosowanie do kat. „B" ( Ogrodniki-Łosiewice);
 • Budowę drogi równoległej o nawierzchni asfaltowej po stronie lewej linii kolejowej w km 65,633 – 66,696 (od przejazdu Ogrodniki-Łosiewice do przejazdu w Zagrodnikach);
 • Likwidację przejazdu w poziomie szyn w km. 66,696 (Zagrodniki – Brzuza);
 • Budowę drogi równoległej o nawierzchni utwardzonej po stronie lewej linii kolejowej w km 66,696 – 68,719 ( do likwidowanego przejazdu w Zagrodnikach do stacji Topór);
 • Budowę wiaduktu drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 50 w Toporze,
 • Budowę ekranów akustycznych na terenach zabudowanych w celu ochrony przed hałasem emitowanym przez ruch kolejowy.

Rozpoczęto prace projektowe. Roboty na terenie gminy Łochów będą prowadzone w latach 2014 – 2015.

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości