Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.


ostatnai modyfikacja: 10.06.2015
dodane: 08.01.2015

Nabór wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

 

Urząd Miejski w Łochowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łochów, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ustanowienia „Regulaminu udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środków administrowanych przez Gminę Łochów pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.

 

O dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia starać się mogą osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Łochów.

 

Dofinansowanie obejmuje 85% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas demontażu pokryć dachowych,15% wkładu własnego. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2015 roku proszone są w terminie do 20 lutego 2015  roku złożyć w Urzędzie Miejskim w Łochowie stosowny wniosek wraz z załącznikami t. j.:

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania,

- Dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Węgrowskiego,

- kopię mapy ewidencyjnej.

 

Wszelkich informacji związanych z dofinansowaniem można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łochowie u Pani Katarzyny Natarkowskiej pok. 112 oraz na stronie internetowej www.gminalochow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości