Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Nieodpłatna pomoc prawna


ostatnai modyfikacja: 09.01.2019
dodane: 04.01.2019

 

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 zpóźn.zm.), z usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu :

25 740 92 15 codziennie w godzinach 8.30 - 14.00.

Porady udzielane są w wyznaczonych punktach, wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy.

Każdy uprawniony korzystający z porady na koniec wizyty może wypełnić anonimową ankietę, w której przekaże swoją opinię o usłudze.

Porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie węgrowskim udzielają radcowie i adwokaci, a w punktach , w których świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - doradcy.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie węgrowskim i harmonogram ich pracy

1. Węgrów - budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23

Poniedziałek godz. 9.00 - 13.00 Wtorek godz. 9.00 - 13.00 Środa godz. 14.00 - 18.00 Czwartek godz. 9.00 - 13.00

Piątek godz. 14.00 - 18.00

Punkt nieopłatnej pomocy prawnej w Węgrowie obsługiwany jest przez 1 adwokata i 1

radcę prawnego na podstawie umowy zawartej z powiatem.

2.Punkt „mobilny" w 3 lokalizacjach

1) w Stoczku - Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5,

Poniedziałek godz. 9.00 - 13.00

2)  w Korytnicy - Urząd Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20,

Wtorek godz. 10.00 - 14.00. Środa godz. 10.00 - 14.00.

3)  w Sadownem - budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Kościuszki 74

Czwartek godz. 10.00 - 14.00 Piątek godz. 10.00 - 14.00

Punkty w Stoczku, Sadownem i Korytnicy obsługiwane jest przez radców prawnych i adwokatów zatrudnionych przez organizację pozarządową - Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie, która wygrała konkurs na realizację tego zadania przez cały rok 2019.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

Łochów - budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Wyspiańskiego 18

Poniedziałek godz. 10.00 - 14.00 Wtorek godz. 10.00 - 14.00 Środa godz.12.00 - 16.00 Czwartek godz. 10.00 - 14.00 Piątek godz. 10.00 - 14.00

Porad udzielają doradcy zatrudnieni przez Fundację Honeste Vivere, którzy są jednocześnie adwokatami lub radcami prawnymi.

 

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA plik do pobrania w PDF

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości