Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Nowe stawki za odpady w 2020 roku


ostatnai modyfikacja: 13.12.2019
dodane: 11.12.2019

Szanowni Państwo,

Jesteśmy na etapie weryfikacji złożonej oferty w  przetargu na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Łochów. Ofertę  złożyła tylko jedna firma i  opiewa ona  na znacznie wyższą kwotę od kosztów ponoszonych na tę usługę w roku 2019. Biorąc pod uwagę, że tendencja jest obserwowana w całym kraju (podwyżki od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent) można było się spodziewać wzrostu kosztów. Od stycznia będziemy rozliczać się z firmą za każdą tonę odbieranych odpadów. Wysokość oferty ma bezpośredni związek z ilością wytwarzanych na terenie gminy Łochów odpadów.

10 grudnia na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej po długiej dyskusji, podczas której rozpatrywano różne warianty i możliwości podjęto uchwałę w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od nowego roku za śmieci zapłacimy miesięcznie 26,00 zł od osoby. Jednocześnie dla osób deklarujących kompostowanie bioodpadów wprowadzono zniżkę w wysokości 4,00 zł od osoby miesięcznie. Planowane jest także utrzymanie zniżki w wysokości 3,00 zł od osoby miesięcznie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

 

Podmioty gospodarcze oraz instytucje zapłacą za każdy worek, w zależności od pojemności: 16,90 zł (120 l), 33,80 zł (240 l), 50,70 zł (360 l), 155,00 zł (1100 l) oraz 980,00 zł (7000 l).

 

Na wzrost stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych składa się wiele czynników, w szczególności:

1)      brak konkurencji,

2)      zwiększona ilość produkowanych odpadów,

3)      wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej (ze 170 do 270 zł za tonę),

4)      przepełnione instalacje do zagospodarowania odpadów (firmy nie mają gdzie wywozić zebranych odpadów),

5)      problemy ze sprzedażą tzw. surowców wtórnych, przy jednoczesnym wzroście wymaganych poziomów odzysku (z 30 do 50%),

6)       zmiana przepisów związanych z magazynowaniem odpadów (co wymusza na firmach dodatkowe kosztowne inwestycje),

7)      brak możliwości ograniczenia ilości odbieranych bioodpadów,

8)      wzrost płacy minimalnej.

Problem drastycznych podwyżek za odpady jest zauważany w całej Polsce. Należy podkreślić, że bez zmian systemowych, na poziomie krajowym gminy stają się zakładnikami monopolizacji rynku odbioru odpadów (co jest pokłosiem zmian ustawy od 2012 roku, której pośrednim efektem było wyeliminowanie z rynku małych firm i zakładów budżetowych).

Będziemy obserwować i monitorować sytuację oraz na bieżąco przekazywać Państwu informacje o stanie gospodarki odpadami na terenie gminy. 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości