Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

nowe zasady rozliczenia podatku VAT


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 29.12.2016

 

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie

ul. Myśliwska 4, 07-130 Łochów

tel. (0-25) 675-18-65; tel/fax 675-13-46, e-mail: zgklochow@zgklochow.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na obowiązek wprowadzenia od 01 stycznia 2017 r nowych zasad rozliczenia podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego, ulegną zmianie dane identyfikacyjne na fakturach wystawionych przez Zakład oraz w umowach na świadczone usługi komunalne.

W wyniku centralizacji rozliczeń - Płatnikiem podatku VAT będzie Gmina Łochów, natomiast  Dostawcą usług nadal będzie dla Państwa Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie. Celem dostosowania umów do nowych zasad rozliczania podatku VAT, wnosimy o rozwiązanie na mocy porozumienia stron zawartych umów na świadczenie usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków . Proces zawarcia nowych umów rozpoczniemy zaraz po 01 stycznia 2017 r. Umowy będą dostarczać nasi Inkasenci. Do osób, których nie zastaną w domu, umowy zostaną wysłane pocztą. Bardzo Państwa prosimy o współpracę, aby procedura spełnienia wymogów formalno-prawnych przebiegła jak najbardziej sprawnie.

 

Z poważaniem

DYREKTOR

Henryk Mąkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości