Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Oferta realizacji zadania publicznego


ostatnai modyfikacja: 15.03.2017
dodane: 25.01.2017

Burmistrz Łochowa w związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817) przez Stowarzyszenie Port Kalinowiec dotyczącą realizacji zadania publicznego p.n: "Ferie - Czas na aktywność sportową nie tylko komputerową", zamieszcza do publicznej wiadomości treść projektu.

Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie 7 dni, (od dnia 26.01.2017 r. do dnia 02.02.2017 r.) od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Łochów oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. 

Uwagi należy zgłaszać w pokoju 221 Urzędu Miejskiego w Łochowie al.Pokoju 75, 07-130 Łochów

Oferta oraz formularz uwag w załączeniu poniżej:

Oferta Stowarzyszenia Port Kalinowiec

Formularz uwag

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości