Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OGŁOSZENIE


ostatnai modyfikacja: 26.05.2020
dodane: 26.05.2020

W związku z art.28 a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz.U z 2019 r. ,poz.294 z późn.zm.) oraz  komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2020 roku,  Starosta Węgrowski informuje, że porady z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do dnia 31maja 2020 rokuudzielane będą  przez prawników wyłącznie  za pośrednictwem środków porozumiewania się  na odległość oraz poza lokalem punktu (e-mail, telefon).

Wznowienie   bezpośredniej obsługi obywateli w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Węgrowskiego planuje się od dnia 1 czerwca 2020 roku.

Dodatkowo informujemy, że  od dnia 16 maja  2020 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku .

Umawianie wizyt na bezpłatne porady prawne  - nr telefonu : 25 74 09 215  ( poniedziałek-piątek w godzinach 8.30-14.00 )

 

                                                                                           Starosta Węgrowski

                                                                                             (-) Ewa Besztak

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości