Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


ostatnai modyfikacja: 04.03.2020
dodane: 28.02.2020

Łochów dn. 27.02.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r.,  poz. 1490)

 

BURMISTRZ ŁOCHOWA

OGŁASZA TRZECI

NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 3999/93236 w gruncie – działka nr 933/12, mieszczącego się  w miejscowości Ostrówek gm. Łochów przy ulicy św. Jana Pawła II 12 m. 8

 

Opis nieruchomości:

 

Nieruchomość lokalowa położona w budynku wielorodzinnym trzykondygnacyjnym,

2-klatowym, 18 rodzinnym. Lokal jest na trzeciej kondygnacji w części środkowej budynku na II piętrze. Budynek wykonany i eksploatowany od połowy lat 1970. W ostatnich latach wspólnota mieszkaniowa, która zarządza budynkiem wykonała przebudowę kotłowni z zasilania z kotłowni zakładu na kotłownię własna opalaną olejem opałowym oraz remont pokrycia stropodachu. Lokal wykończony w standardzie podstawowym posiada pełne wyposażenia w media, stolarkę okienną w stanie dostatecznym, posadzki z klepki

i wykładziny. Lokal wymaga odnowienia i wymiany części armatury. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi – 33,57 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka), przynależna piwnica - 6,42 m2. Lokalizacja nieruchomości jest zgodna
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość gruntowa oraz lokal mają założone księgi wieczyste.

 

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „MW”tereny istniejącej zabudowy wielorodzinne adaptowanej w planie.

 

Działka

numer

Powierzchnia

działki

Cena wywoławcza

nieruchomości

( brutto )

 

Tytuł własności

Księga Wieczysta

Minimalne postąpienie

 

933/12

 

0,1421ha udział 3999/93236

 

 

100 000 zł

 

 

SI1W/00039077/5

 

 

1 000 zł

Lokal nr 8

33,57 m2

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 03.04.2020 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Łochowie Al. Pokoju 75, pokój nr 107 (sala konferencyjna).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w walucie polskiej w wysokości 10 000,00  zł, na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Łochowie nr konta  74 9233 0001 0000 0127 2000 0020 i wpisanie się na listę uczestników przetargu w pokoju 111 oraz zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu na cztery dni przed przetargiem tj. do dnia 30.03.2020r. (w tym dniu wadium winno być na koncie Urzędu)

 

Wadium zwraca się natychmiast po przetargu z tym, że wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę lub przez współmałżonka od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości i przetargu udziela pracownik Urzędu pokój nr 111 tel. (25) 643 78 30.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości