Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KAJAKÓW


ostatnai modyfikacja: 24.05.2018
dodane: 24.05.2018

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY KAJAKÓW

 

Burmistrz Łochowa ogłasza, że Gmina Łochów oferuje do sprzedaży 17 kajaków z wyposażeniem (36 sztuk wioseł i 36 sztuk kapoków) oraz przyczepkę do ich transportu jako komplet.

Oferty z podaniem proponowanej ceny zakupu za komplet  prosimy składać do dnia 15.05.2018 r. do godz. 10:00 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łochowie.

Oferty winny zawierać dane osobowe oferenta, proponowaną cenę zakupu brutto, być zamknięte i zaadresowane: Urząd Miejski w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów z dopiskiem „KAJAKI”.

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 530-261-593.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2018 r. o godz.10:30.

Komisja wybierze ofertę z najwyższą oferowaną ceną.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi bezpośrednio po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia i podpisaniu umowy.     

Minimalna cena sprzedaży 16.500 zł brutto.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości