Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJEMNIKÓW 110 L


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 13.06.2018

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJEMNIKÓW 110 L

Dyrektor Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie ogłasza, że oferuje do sprzedaży 250 szt. pojemników do zbierania odpadów o pojemności 110 l, ocynkowanych.

Oferty z podaniem proponowanej ceny zakupu za komplet prosimy składać do dnia 26 czerwca do godz. 10:00 w siedzibie SZGK w Łochowie (ul. Myśliwska 4) z dopiskiem „POJEMNIKI”.

Oględzin pojemników można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu (tel. 602 33 65 42).

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca o godz. 10:30.

Komisja wybierze ofertę z najwyższą oferowaną ceną.

Wydanie pojemników nastąpi bezpośrednio po wpłaceniu (na podstawie faktury) przez kupującego ceny nabycia.

Minimalna cena sprzedaży: 25 000,00zł brutto

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości