Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

„Otwarte szeroko skrzydła naszego patrona…”


ostatnai modyfikacja: 07.05.2018
dodane: 07.05.2018

Dla każdej społeczności szkolnej Dzień Patrona jest dniem szczególnym, jednym z najważniejszych w szkolnym kalendarzu. A cóż powiedzieć, gdy patronem tym jest Orzeł Biały i gdy Dzień Patrona wpisuje się w obchody Roku dla Niepodległej?

      Te okoliczności sprawiły, że Szkoła Podstawowa w Ostrówku zaplanowała i realizowała na długo przed Dniem Patrona działania, które swój finał znalazły 27 kwietnia 2018 roku. Pracownicy szkoły oraz same dzieci i młodzież zadbali o to, by przygotowanie merytoryczne i artystyczne było pełne oraz by  zewnętrzny wizerunek szkoły  to przygotowanie podkreślał.

       Dzieci i młodzież przez uczestnictwo w tematycznych konkursach (konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”, konkurs plastyczno-literacki „Bohaterowie Niepodległej – pędzlem i piórem”), Biegu Orląt, który odbył się 26 kwietnia, historycznej grze terenowej „Czy znasz historię Ostrówka?”, przygotowanej przez grupę uczniów w ramach projektu gimnazjalnego, nie tylko poznawały swego patrona, ale także (a może przede wszystkim!) w sposób czynny i świadomy włączyły się do działania, zaznaczyły swoją więź ze szkolną społecznością.

       17 kwietnia, chcąc uczcić Rok dla Niepodległej, uczniowie z wychowawcami, pracownicy, rodzice, przedstawiciele organizacji szkolnych zasadzili na terenie szkolnym 25 drzewek, które,  miejmy nadzieję, będą latami świadczyć o rocznicy niepodległości i będą trwałym pomnikiem historii społeczności szkolnej. Kontynuacją tego działania w Dniu Patrona było posadzenie przez zaproszonych gości (w osobach: Pana Roberta Gołaszewskiego – Burmistrza Łochowa, Pani Małgorzaty  Łotarskiej – Wiceburmistrz Łochowa, Pana Krzysztofa Szulima – Dyrektora CUW w Łochowie, Pani Ewy Radzimirskiej – Dyrektora SDPS „Pogodna Starość”, przedstawicieli Rady Rodziców) Drzewka Wolności.

       Same obchody Dnia Patrona  rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym p.w. NMP Królowej Polski.  Po nabożeństwie  cała społeczność szkolna dumnie przemaszerowała za swym sztandarem na plac przed szkołą, gdzie  w sposób szczególny uczczono flagę narodową:  jedną wciągnięto na maszt, a drugą, ułożoną z białych i czerwonych arkuszy papieru trzymanych nad głowami, uwieczniono na fotografii. Odśpiewano także cały hymn państwowy.

      Dalsza część uroczystości  odbyła się już w sali gimnastycznej. Była to piękna, mądra, kolorowa (choć z przewagą bieli i czerwieni) część artystyczna. Składały się na nią występy dzieci i młodzieży. Były narodowe tańce, nostalgiczne pieśni i radosne piosenki, teatr pantomimy, urozmaicona narracja. Całość niezwykle spójna, z duchem historii w roli głównej. Oryginalności całemu przedsięwzięciu dodawały epokowe stroje, rekwizyty, muzyka.

    Cała część artystyczna była jednocześnie doskonałym tematycznym tłem dla stałych dla Dnia Patrona wydarzeń: powołania nowego pocztu sztandarowego oraz wręczenia statuetek Orła Białego osobom, które w różny sposób przyczyniły się do rozwoju szkoły i kształtowania jej pozytywnego wizerunku.  Rada Pedagogiczna i społeczność szkolna zdecydowały o przyznaniu 3 statuetek, które wręczyła  pani Renata Zapaśnik - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku. Dwie z nich w kategorii Przyjaciel szkoły otrzymały pani Anna Ramud oraz pani Jolanta Zasłona. Trzecią statuetkę w kategorii Wychowawca, autorytet moralny otrzymała pani Iwona Kowalczyk. Nagrodzono także laureatów wspomnianych wcześniej konkursów oraz historycznej gry terenowej .

     W imieniu całej szkolnej społeczności gościom oraz nagrodzonym i wyróżnionym podziękowali występujący uczniowie zapraszając wszystkich na przyszłoroczny Dzień Patrona. Wyrażono to w szczerych słowach: „Skrzydła naszego patrona są szeroko otwarte i zawsze przygarną każdego, kto jest życzliwy naszej szkole”.

    W szczególnym Roku dla Niepodległej realizacja zadań kształtujących właściwe postawy szacunku dla polskiej tradycji, historii, symboli narodowych, jest wartością samą w sobie. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku doskonale wywiązała się z tej lekcji patriotyzmu, co podkreśliła w swoim końcowym wystąpieniu Pani Małgorzata Łotarska.

Uroczystość pozostanie na długo w sercach, w pamięci zgromadzonych. Zdjęcia wykonane przez absolwentkę szkoły – Paulinę Wojtyra - są wspomnieniem obchodów tegorocznego Dnia Patrona szkoły.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości