Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Podpisana umowa na rozbudowę i modernizację technologii uzdatniania wody.


ostatnai modyfikacja: 18.04.2013
dodane: 25.02.2013


 

W dniu 14 lutego 2013 r. Gmina Łochów podpisała umowę z FUNAM Sp. z o.o. z  Wrocławia na  rozbudowę  i modernizację technologii uzdatniania wody dla istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łosiewice w Gminie Łochów. Wartość umowy  5 472 270 zł. Inwestycja ta jest jednym z etapów realizacji operacji „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Prace będą obejmowały:

  • budowę żelbetowego zbiornika naziemnego wody surowej, V= 200 m3
  • rozbudowę podziemnego odstojnika wód popłucznych, pojemność 4 0m3, po rozbudowie 70 m3,
  • budowę rurociągów podziemnych wodno-kanalizacyjnych;
  • rozprowadzenie nowych kabli elektrycznych i sterowniczych;
  • instalację generatora prądotwórczego zewnętrznego wolnostojącego, w obudowie wyciszonej;
  • remont i modernizacja budynku stacji;
  • wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie w miejscu wjazdu bramowego oraz na terenie działki pomiędzy budynkiem stacji a zbiornikami wody popłucznej;
  • konserwacja istniejącego ogrodzenia stalowego – oczyszczenie ze starej farby i malowanie farbą antykorozyjną.

 

Termin wykonania: 31.10.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości