Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

POSTANOWIENIE NR 112/2019


ostatnai modyfikacja: 30.05.2019
dodane: 07.05.2019
 
 
 
 
POSTANOWIENIE NR 112/2019
Komisarza Wyborczego w Siedlcach II
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Komisarz Wyborczy w Siedlcach II postanawia, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu garwolińskiego, powiatu mińskiego, powiatu węgrowskiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 264 do postanowienia.

§ 2

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Siedlcach II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy
w Siedlcach II

/-/ Konrad Mielcarek
 
Treść postanowienia wraz z załącznikami (pobierz PDF)

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości