Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Program ,,Rodzina 500 plus''


ostatnai modyfikacja: 06.05.2016
dodane: 30.03.2016

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że wnioski "Rodzina 500 plus" bez weryfikacji dochodu tj. na drugie i kolejne dziecko będą przyjmowane w:
- Zespole Szkół w Gwizdałach
- Zespole Szkół w Ostrówku
- Zespole Szkół w Kamionnie
- Banku Spółdzielczym w Łochowie.

Wnioski składane na pierwsze i kolejne dziecko będą przyjmowane wyłącznie w budynku Urzędu Miejskiego w pok. nr 2.

      

         

Burmistrz Łochowa z wielką przyjemnością informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016 w Gminie Łochów rusza Program „Rodzina 500 plus” pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i uniwersalne wsparcie dla polskich rodzin.
 
Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016  od poniedziałku do piątku w Urzędzie Miejskim w Łochowie pokój 1 i 2 w godz. 8.00-18.00 (w kwietniu 2016r.) w kolejnych miesiącach w godz. 8.00-16.00

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu  0-25 643-78-44

W celu zapewnienia sprawnej obsługi uruchomione zostaną dodatkowe punkty przyjmowania wniosków w okresie od 1 do 30 kwietnia 2016r., w wyznaczonym miejscach w:

  • Zespole Szkół w Gwizdałach w godz. 9.00-15.00
  • Zespole Szkół w Ostrówku w godz. 9.00-15.00
  • Zespole Szkół w Kamionnie w godz. 9.00-15.00
  • Bank Spółdzielczy w Łochowie w godz. 8.00-15.00

 

Ważne: Rodziny, które złożą wniosek w maju i czerwcu 2016 roku, zachowują prawo do pomoc finansowej od 1 kwietnia 2016 roku.

Ważne: Do wypłaty świadczenia wychowawczego niezbędne będzie posiadanie rachunku bankowego.

 

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej (dla osób posiadających podpis elektroniczny).

Link do serwisu Rodzina 500 plus – aktualne informacje z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski

 


  Rodzina 500plus

 

 

 

 

Pobierz druk:

 

1. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jestprawo do świadczenia wychowawczego.

 (zobacz wypełniony WZÓR Oświadczenia)

 

2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

   (zobacz wypełniony WZÓR Wniosku)

 

3. Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”.

 

4. Skrócony informator Rodzina 500+ .

 

5. Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej.

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości