Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Przebudowa III odcinka ul. Chopina w Łochowie


ostatnai modyfikacja: 24.05.2019
dodane: 24.05.2019

24 maja w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Wiceburmistrz Łochowa Małgorzata Łotarska w kontrasygnacie Skarbnik Gminy Łochów Marii Komuda podpisały umowę na kwotę 882 344,78 brutto. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Chopina w Łochowie wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, w km od 0+400 do km 0+705, odcinek dł. 305 mb (od ulicy M. Sadzewicz do ul. M. Downarowicza) w ramach zadania w budżecie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina”. Wykonawcą zadania jest  Paweł Jaczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł, adres: Bednarze 12, 07-120 Korytnica. Przebudowa trzeciego już odcinka ul. Chopina ma być zrealizowana do końca września br.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości