Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Przebudowa ulicy Kolejowej i część M. Sadzewicz


ostatnai modyfikacja: 20.05.2013
dodane: 18.04.2013

Już w tym roku zostanie przebudowana ulica Kolejowa i część M. Sadzewicz.

 

17 kwietnia 2013 roku w Siedlcach została zawarta umowa pomiędzy Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim a Gminą Łochów na realizację inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa  i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Kolejowej i części ulicy M. Sadzewicz” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.

Spośród 146 inwestycji zgłoszonych przez samorządy w „Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zakwalifikowano 129 wniosków, które spełniły kryteria formalne. Dotację otrzymają łącznie 32 wnioski - 14 zadań  dotyczących dróg powiatowych i 18 obejmujących drogi gminne. Nasza gmina uplasowała się  na  6 miejscu.

Dzięki uzyskanemu wsparciu z budżetu państwa w wysokości 677 tys., środkom własnym oraz środkom pochodzącym od partnerów prywatnych  (Rada Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Łochowie, Pan Robert Skóra, Apteka VERBENA Piotrowscy i s-ka spółka jawna,  Pan Wojciech Krysik , Pani Małgorzata Suchenek, Gminnej Spółdzielni SCH w Łochowie, Pan Przemysław Kruk, Pan Mariusz Gabelski, Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, Pani  Barbara Zach, P.H.U.P.„MIRPOL” Mirosław Ziółkowski) zostanie przebudowany łącznie odcinek 675 m ulicy Kolejowej  i M. Sadzewicz. Będą  to kolejne ulice w mieście Łochów przebudowane w ramach NPPDL, tworzące ciąg komunikacyjny z Al. Pokoju oraz Al. Łochowską (droga nr 50)  oraz Al. Węgrowską (droga nr 62).

 

Zespół ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Łochowie.

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości