Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Przetarg-sprzedaż samochodu pożarniczego OSP


ostatnai modyfikacja: 20.12.2019
dodane: 20.12.2019

ZARZĄDZENIE NR 94/2019
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

1) Dariusz Iwiński;
2) Paweł Łabaj;
3) Wioleta Szczesna;
4) Katarzyna Kulik.

§ 2.

Do zadań Komisji Przetargowej należy przeprowadzenie przetargu w celu sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego STAR 244, rok produkcji 1976.

 

§ 3.

 

Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Burmistrz Łochowa


Robert Mirosław Gołaszewski

 

 

więcej na BIP

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości