Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych.


ostatnai modyfikacja: 09.02.2015
dodane: 12.01.2015

 

 

Urząd Miejski w Łochowie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności złożenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 r., oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punktach handlowych i gastronomicznych za rok 2014 oraz wpłaty  I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2015.  

 

Brak złożenia oświadczenia oraz wpłaty opłaty w wymaganym terminie spowoduje utratę ważności zezwolenia, a ponowne ubieganie się o zezwolenie będzie  możliwe dopiero po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu poprzedniego. 

 

Jedocześnie przypominamy że wartość sprzedaży napojów alkoholowych to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jest to więc tzw. kwota brutto.

 

Należność w powyższej sprawie należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łochowie  nr  19 9233 0001 0000 0127 2000 0040 podając w tytule adres punktu sprzedaży i numer zezwolenia.


 

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej http://bip.gminalochow.pl/index.php?id=500
pod nazwą ,,Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim''.

 

lub do pobrania TUTAJ.

 

oraz w Urzędzie Miejskim w Łochowie w pok. 212.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości