Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łochowie


ostatnai modyfikacja: 07.01.2020
dodane: 03.01.2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnejpomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z2017 r. poz. 2030 zpóźn.zm.),z usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji będziemogła skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jestw stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

UWAGA!!!

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu :

25 740 92 15

codziennie w godzinach 8:30 - 14:00

Porady udzielane są w wyznaczonych punktach, wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy.

Każdy uprawniony korzystający z porady na koniec wizyty może wypełnić anonimową ankietę, w której przekaże swoją opinię o usłudze.

Porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie węgrowskim udzielają radcowie i adwokaci.

 

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w powiecie węgrowskim i harmonogram ich pracy w roku 2020

1. Węgrów - budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23

Poniedziałek godz. 9.00 - 13.00

Wtorek godz. 9.00-13.00

Środa godz. 14.00-18.00

Czwartek godz. 9.00 - 13.00

Piątek godz. 14.00-18.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Węgrowie obsługiwany jest przez 1 adwokata i 1 radcę prawnego na podstawie umowy zawartej z powiatem.

 

Punkt „mobilny" w 4 lokalizacjach

 

w Stoczku - Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5,

Poniedziałek godz. 9.00 - 13.00

 

w Korytnicy - Urząd Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20,

Wtorek godz. 10.00- 14.00.

 

w Łochowie- Urząd Miejski w Łochowie, ul.Aleja Pokoju 75 (pok. 210, II piętro)

Środa godz. 9.00-13.00

Czwartek godz. 9.00 - 13.00

 

w Sadownem - budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, ul. Kościuszki 74

Piątek godz. 10.00-14.00

 

Punkty w Łochowie, Stoczku, Sadownem i Korytnicy obsługiwane jest przez prawników zatrudnionych przez organizację pozarządową - Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, która wygrała konkurs na realizację tego zadania przez cały rok 2020

 

Punkt „mobilny" nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1. w Łochowie - Urząd Miejski w Łochowie, ul.Aleja Pokoju 75

Poniedziałek godz. 9.00 - 13.00

Wtorek godz. 9.00-13.00

Piątek godz. 9.00-13.00

 

2. w Węgrowie - budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23

Środa godz. 9.00-13.00

Czwartek godz. 14.00 - 18.00

 

Poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradców zatrudnionych przez Fundację Togatus Pro Bono, która wygrała konkurs na realizację tego zadania przez rok 2020

 

LISTA JEDNOSTEK NIEPODPŁATNEGO PORADNICTWA (pobierz PDF)

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości