Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Raport o stanie gminy


ostatnai modyfikacja: 13.06.2019
dodane: 13.06.2019

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Łochowa zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej w Łochowie raport o stanie gminy za 2018 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym Raportem przeprowadzona zostanie debata, w której uczestniczą radni. W debacie mogą zabrać głos mieszkańcy Gminy.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgodnie z art. 28aa ust. 7 i 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos nad Raportem, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łochowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport.

Na sesji Rady Miejskiej w Łochowie, która odbędzie się w miesiącu czerwcu 2019 roku, Rada Miejska będzie rozpatrywała Raport o stanie Gminy Łochów za rok 2018.

Zgłoszenia mogą Państwo składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów w godzinach pracy Urzędu do dnia 25 czerwca do godz. 16:00

 

Tekst raportu i dokumenty do pobrania (POBIERZ TUTAJ)

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości