Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Raport z konsultacji społecznych


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 13.10.2017

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na obszarze Gminy Łochów.

 

Konsultacje społeczne były prowadzone w II i III kwartale 2017 r. W tym czasie zostały przeprowadzone następujące działania:

      Przeprowadzenie ankiety dla podróżujących mieszkańców Gminy Łochów – ankieta dostępna w terminie 04.07-01.08.2017 r.;

      Rozmowy w terenie z mieszkańcami – wywiady przeprowadzone w terminie 20 i 22 czerwca 2017 r. w okolicy dworca kolejowego i zatoki autobusowej;

      Spotkanie warsztatowe zorganizowane w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie – 15 września 2017 r. godz. 18:00.

Celem przeprowadzonych konsultacji było zapoznanie jak największej liczby mieszkańców gminy Łochów z projektem dokumentu Plan Mobilności Miejskiej na obszarze Gminy Łochów  oraz weryfikacji treści zawartych w dokumencie w procesie dyskusji z mieszkańcami nad kluczowymi zagadnieniami związanymi z jego realizacją. Na potrzebę opracowania dokumentu przeprowadzono ankietyzację, mającą na celu zbadanie zachowań transportowych mieszkańców, poznanie ich opinii i propozycji rozwiązania kwestii problemowych w zakresie organizacji sieci transportu oraz spotkania warsztatowe i wywiady z mieszkańcami.  Celem pośrednim było również  zapewnienie mieszkańców o możliwość wypowiedzenia się w zakresie pomysłów związanych z realizacją polityki mobilności w gminie. Ponadto działania podjęte w ramach konsultacji miały na celu jak najszersze rozpropagowanie projektu dokumentu, zachęcanie do aktywnej dyskusji w budowaniu treści w nim zawartych.

Konsultacje społeczne zostały zorganizowane przez Urząd Miejski w Łochowie, we współpracy z zewnętrznym wykonawcą firmą AMC BG Sp. z o. o.

 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na obszarze Gminy Łochów.

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości