Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Sześć umów na budowę kanalizacji w Łochowie


ostatnai modyfikacja: 24.05.2019
dodane: 24.05.2019

W związku z realizacją projektu „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 – 2020, Priorytet II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, w Urzędzie Miejskim w Łochowie podpisano 6 umów na wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Nowowiejska, Polna i Olszowa w Łochowie będzie realizowana przez firmę Sanprod Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce. Zadanie zakłada wybudowanie: 703 mb sieci grawitacyjnej i 130 mb przyłączy za kwotę 875.760,00 brutto. Ta sama firma będzie realizowała budowę sieci wodociągowej w ulicach Nasturcji, Konwaliowej, Jaśminowej, Polnych Kwiatów, Różanej i Zawilcowej w Łochowie, czyli: 900 mb sieci grawitacyjnej i 278 mb przyłączy. Wartość kontraktu: 611.310,00 brutto. Zakończenie tych inwestycji planowane jest na połowę listopada br.

Trzecia umowa, z terminem wykonania do końca września br. podpisana została na  wybudowanie 640 mb sieci wodociągowej, za kwotę 179.481,60 brutto, na ulicy Sienkiewicza, Chopina i Sęczyka. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk z siedzibą w Ostrołęce..

Do końca września 2019 r. zostaną również zrealizowane następne dwa zadania. Są to: Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Łochowie - 229,7 mb sieci grawitacyjnej i 145,2 mb przyłączy za kwotę  203.872,50 brutto i  sieć kanalizacji sanitarnej w wraz z pompownią w ulicy Targowej w Łochowie  z wybudowaniem 163 mb sieci grawitacyjnej i 77 mb kanalizacji tłocznej 1,5 mb przyłączy  za 121.548,60 brutto. Wykonawcą obu powyższych inwestycji jest  firma Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL” z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, która wybuduje również  1426,5 mb sieci grawitacyjnej i 153 mb przyłączy na osiedlu Węgrowska - BIS i ul. Laskowskiej w Łochowie. Na to szóste zadanie została podpisana umowa na kwotę 996.127,80 brutto z terminem realizacji 15.11.2019 r.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości