Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów


ostatnai modyfikacja: 19.02.2013
dodane: 17.09.2012

 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki cieplnej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów, obniżenie kosztów ogrzewania budynków poprzez efektywne wykorzystanie energii, modernizację systemu grzewczego oraz dostosowanie ich do obowiązujących norm, zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło a także poprawa estetyki budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów.

                Realizacja projektu polegającego na ociepleniu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji c.w.u. oraz modernizacji systemu grzewczego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

1) Termomodernizacja – Dom Pomocy Społecznej w Ostrówku

 • modernizacja c.w.u. (montaż kolektorów słonecznych).

 

2) Termomodernizacja – budynek oświatowy w Kamionnie:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropu pod poddaszem,
 • modernizacja kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi.

 

3) Termomodernizacja – budynek oświatowy w Gwizdałach:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi,
 • wymiana instalacji c.o.,
 • modernizacja kotłowni na kotłownię z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii – energii – energia z geotermii (pompa ciepła).

 

4) Termomodernizacja – Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kaliskach:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi,
 • nowa instalacja c.w.u. z przyłączeniem do kotła dwufunkcyjnego,
 • montaż zaworów termostatycznych,
 • wymiana grzejników,
 • modernizacja kotłowni.

 

5) Termomodernizacja – Dom Kultury w Łochowie:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu,
 • ocieplenie dachu krokwiowego,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • nowa instalacja c.w.u. z przyłączeniem do kotła dwufunkcyjnego,
 • wymiana kotła z montażem automatyki pogodowej,
 • wymiana instalacji c.o.

 

6) Termomodernizacja – budynek oświatowy w Łosiewicach:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu części głównej,
 • ocieplenie stropodachu części sanitarnej,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • nowa instalacja c.w.u. z przyłączeniem do kotła dwufunkcyjnego.

 

7) Termomodernizacja – Szkoła Podstawowa w Ogrodnikach:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu,
 • wymiana okien,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • wymiana kotła wraz z montażem automatyki pogodowej,
 • wymiana instalacji c.o.

 

9) Termomodernizacja – Szkoła Podstawowa nr 3 w Łochowie

 • modernizacja systemu wentylacji w pawilonie C – rekuperacja ciepła,

 

 

beneficjent : Gmina Łochów

całkowita wartość projektu – 3 368 113,18

kwota dofinansowania(EFRR) – 2 357 679,23

wkład własny – 1 010 433,95

poziom dofinansowania – 70% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

wkład własny – 30 %

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”.

 

 

ZOBACZ  ZDJĘCIA...

 

------------------------------------------------------------------------------

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości