Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Umowa na przebudowę drogi w Kamionnie


ostatnai modyfikacja: 18.06.2018
dodane: 18.06.2018

W piątek 15 czerwca Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski i Skarbnik Gminy Łochów Maria Komuda podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki na przebudowę  drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kamionna na odcinku od km 1+087 do km 1+717. Przedmiot umowy dofinansowany jest z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Termin wykonania: 28.09.2018 r.

Wartość zadania: 321.732,95 zł brutto.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości