Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

umowa na ul. chopina podpisana


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 09.10.2017

6 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Wiceburmistrz Małgorzata Łotarska w obecności Inspektora ds. Zamówień Publicznych Macieja Folmana podpisała umowę z firmą „GARDEN-BRUK” Wojciech Przyborowski, Laski 29, 07-130 Łochów.
Przedmiotem umowy są roboty budow-lane polegające na przebudowie i budowie ulicy Chopina w Łochowie na odcinku km 0+000 - 0+220, długość odcinka 220 mb, w ramach zadania   w budżecie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ulicy Chopina” z ofertą cenową 600 tys. zł brutto i okresem gwarancji 60 miesięcy.
Termin wykonania: 30.11.2017 r.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości