Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Umowa na zagospodarowanie Dębinki podpisana


ostatnai modyfikacja: 08.06.2018
dodane: 24.05.2018

W dniu 24.05.2018r. Burmistrz Łochowa podpisał umowę z konsorcjum firm  HELBAU Sp.zo.o. oraz Dagmara Dąblewska Doradztwo Prawne i Finansowe na realizacje zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka””  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5.2 „Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonowania”. Inwestycja polegała będzie na utworzeniu  parku w Łochowie. Zakres zadania obejmował będzie  uporządkowanie, odnowienie oraz uzupełnienie zieleni na przedmiotowym terenie, wybudowanie ścieżek (chodników), utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz napowietrznej siłowni. W ramach zadania wybudowana zostanie również fontanna posadzkowa, boisko do piłki siatkowej oraz strefy gier(ping-pong, kącik szachowy, piłkarzyki).

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU 6 076 760,00 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 4 817 021,37 zł

WKLAD WŁASNY 1 259 738,63 zł

OKRES REALIZACJI 2018-2019

 

 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne pod adresem:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 W celu zgłoszenia nieprawidłowości można wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov..pl

 Projekty, które korzystają z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podlegają obligatoryjnej kontroli. Informacje w tym zakresie dostępne sa na stronie internetowej pod adresem:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości