Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Uroczyste otwarcie drogi w Gwizdałach


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 18.12.2017

Mimo, iż deszczowa pogoda nie zachęcała do wyjścia z domu, mieszkańcy Gwizdał licznie zgromadzili się w pobliżu nowo wybudowanej drogi asfaltowej. Powód był niezwykle istotny. Dobiegła końca przebudowa drogi gminnej i uroczyście ją 15 grudnia otwarto. Zebranych powitał gospodarz Gminy Łochów, Burmistrz Robert Gołaszewski. Wspólnie z Burmistrzem wstęgę przecięli: Elżbieta Lanc Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, Marek Renik Kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Andrzej Suchenek Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie, Karolina Dobosz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gwizdałach, Małgorzata Łotarska Wiceburmistrz Łochowa, Jacek Owsianka Radny Rady Miejskiej, Małgorzata kułak Sołtys Wsi Gwizdały, Jacek Rudzik komendant OSP w Gwizdałach, Elżbieta Pietrzak Pracownik Urzędu Miejskiego i Amelka, młoda mieszkanka Gwizdał. Następnie proboszcz parafii o. Rafał Kapała SSCC  dokonał poświęcenia drogi.

Całkowita wartość projektu współfinansowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wyniosła 246 667,03 zł, a wartość dofinansowania  ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 85 000,00 zł. Zakres prac obejmował przebudowę  drogi gminnej w Gwizdałach o długość odcinka 375 mb, w tym: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie przepustu drogowego Ø 800 z rur HD-PE, wykonanie przepustów pod zjazdami, wykonanie podbudowy drogi z kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm zagęszczonej mechaniczne gr. 15 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (4+3cm),wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5, wykonanie oznakowania pionowego.

 

Droga została poszerzona, oznakowana poziomo oraz pionowo. Pobocza zostały wyrównane. Nowa droga przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Łochów.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości