Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Uroczyste otwarcie nowo wybudowanych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie.


ostatnai modyfikacja: 18.04.2013
dodane: 21.01.2013

W dniu 19 stycznia 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie  nowo wybudowanych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej  nr 3 na którym zaszczycili nas swoją obecnością: Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, Krzysztof Borkowski - Poseł na Sejm RP, dr Czesława Kunkiewicz – Waligóra   - Radca Ministra Edukacji narodowej z córką, Wiesław Raboszuk - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego , Elżbieta Lanc    - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego , Michał Strąk -Dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej  - słynna „Koszykowa”, Sylwester Grotkowski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Witold Zdunek - Prezes Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Joanna Kaniuk - Dyrektor Delegatury Kuratorium Mazowieckiego w Siedlcach wraz z pracownikami, Krzysztof  Fedorczyk - Starosta Powiatu Węgrowskiego wraz z członkami Zarządu i Radnymi Powiatowymi, Służby Powiatowe: Dariusz Maciąg- zastępca Komendanta Powiatowego PSP, Bożena Gierej - Naczelnik Wydziału Środowiska Rolnictwa i Budownictwa, Jerzy Dominik Kosiorek - Dyrektor Rejonu Energetycznego Wyszków, Paweł Bednarczyk - Burmistrz Tłuszcza, Dariusz Kokoszka- Wójt Jadowa, Piotr Orzechowski - Wójt Strachówki Mieczysław Wójcik-Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu – Wójt Stoczka, Jacek Kaczorowski  - Prezes Firmy „Ceprobud”, Ryszard Milewski  - Kierownik Budowy, Jerzy Gadomski, Roman Furmaniak i Jacek Kalicki – inspektorzy nadzoru, Wykonawca Orlika - Firma ANH Stanisław, Krzysztof Krasnodębski - Prezes Banku Spółdzielczego w  Łochowie, Robert Marczak- właściciel największej w gminie firmy „Robson” , Dariusz Denis –właściciel firmy przewozowej oraz pozostałych przedstawicieli biznesu i gospodarki oraz służby zdrowia i kultury, Nadleśniczego Nadleśnictwa Łochów Bogusława Piątka, Ryszard Gajewski- Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji wraz z radnymi, którzy podjęli decyzje dotyczące tych  inwestycji, Andrzej Suchenek - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie wraz z radnymi obecnej kadencji, Dyrektor ZOSS Eugeniusz Redman wraz z pracownikami i dyrektorami placówek oświatowych  z terenu gminy Łochów, Pracownicy Urzędu Miejskiego z Panią Burmistrz Urszulą Kalinowską, Maria Sawicka-Korzeniowska, Krystyna Wetoszka- Skarbnik Gminy Łochów,  przedstawiciele Policji Łochowskiej i Łochowskich Jednostek  Straży Pożarnych, przedstawiciele Rady Rodziców, młodzież szkolna i pracownicy SP nr 3.

Podczas uroczystości wręczono również Złote Krzyże Zasługi dla Burmistrza Łochowa Pana Mariana Dzięcioła za działalność na rzecz rozwoju Gminy Łochów oraz dla Pani Janiny Pyźlak za działalność na rzecz lokalnej społeczności miejscowości Baczki. W imieniu Prezydenta RP odznaczenia te przekazał Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski, który został odznaczony przez  Burmistrza Łochowa honorowym medalem Heleny i I.J. Paderewskich.

 

Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 3.

Początki budowy szkoły wraz z salą sportową sięga roku 1996 , kiedy to dostaliśmy pozwolenie na budowę Szkoły Podstawowej nr 3 w Łochowie. Szkoła czekała na dokończenie przez 8 lat poprzez budowę sali sportowej. W roku 2012 roku doczekaliśmy się zakończenia budowy.

8 grudnia 2009 r. Gmina Łochów podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym w imieniu Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i otrzymaliśmy dofinansowanie z podziałem na lata: 2009 r.- 50 tys. ,2011 r. – 1 200 tys., 2012 r. – 100 tys.,.

Wykonawcą sali sportowej było: Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane „CEPROBUD” Spółka  z o.o.

Nadzór sprawowało: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o.- Pan Jerzy Gadomski. Roman Furmaniak, Jacek Kalicki

Powierzchnia netto sali oraz pomieszczeń zaplecza – 2 051,68 m2, kubatura – 18000 m3, powierzchnia zabudowy 1 730,90 m2.

Całkowita wartość inwestycji 7 032,73 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 1 350 tys. zł.

W dniu 6 grudnia 2012 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.  „Budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole nr 3 w Łochowie”.

W ramach inwestycji wyposażono również salę sportową w niezbędny sprzęt sportowy: do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz unihokeja. Sprzęt dostarczyła i zamontowała firma PESMENPOL Firma Produkcyjno-Handlowa z Trzemeśni. Zakupione zostanie również urządzenie czyszczące do sprzątania i konserwacji sali sportowej.

 

e478bbdaaa86c5cfec4e2c13b47eb0d6.JPG
 

 

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko -Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łochowie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012”

 

W  roku 2012 (czwarte podejście do Orlika) Gmina Łochów realizowała inwestycję pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Łochowie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Całkowity koszt inwestycji to 1 150 000 zł. (koszt brutto).Źródła finansowania: środki Ministerstwa Sportu i Turystyki- 669 000 zł ( dotacja- 61,65 % kosztów kwalifikowanych zadania), budżet Województwa Mazowieckiego – 164 000 zł, budżet Gminy Łochów- 272 000 zł.

W ramach zadania wykonano:  dokumentację projektowo-kosztorysową, boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys.  min. 4m, wyposażone w piłkochwyty o wys. min. 6m, wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną); boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową) , budynek sanitarno-szatniowy – gotowe kontenery Orlik 2012, wykonano podest wejściowy  z rampą dla niepełnosprawnych, wykonanie zadaszenia, wykonano oświetlenie kompleksu – 10 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego. Nad w/w robotami budowlanymi prowadzony był nadzór inwestorski.

Adaptację projektu wykonało: Zakład Projektowo-Budowlany „BE EM WU” – Wrzesień   z Giżycka, natomiast kompleks boisk wykonała firma ANH Dzięcioł Stanisław    z Wołomina, nadzór inwestorski sprawowało Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „LEF”, Białystok- Pan Andrzej Piecielski.

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości