Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej


ostatnai modyfikacja: 14.11.2019
dodane: 14.11.2019

Burmistrz Łochowa informuje, że Gmina Łochów zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Łochów zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać informację o w/w odpadach w terminie do 06.12.2019 r.

 

Wzory w/w informacji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Łochowie – w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze oraz na stronie www.gminalochow.pl.

Informację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łochowie – w Biurze Obsługi Mieszkańca na parterze.

 

W przypadku otrzymania dofinansowania ustalone zostaną zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

 

INFORMACJA W RAMACH PROGRAMUv„USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” (pobierz plik doc.)

INFORMACJA W RAMACH PROGRAMUv„USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” (pobierz plik PDF)

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości