Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Uwaga stan zagrożenia suszą na terenie Gminy Łochów!!!


ostatnai modyfikacja: 25.07.2019
dodane: 25.07.2019

Burmistrz Łochowa, informuje rolników, że w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w dniu 20.07.2019 r. (Raport nr 7) ogłoszony został stan zagrożenia suszą rolniczą dla gleb kategorii pierwszej (gleby bardzo lekkie) na terenie gminy Łochów dla następujących upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe oraz dla gleb kategorii II (gleby lekkie) dla następujących upraw: zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

Zainteresowanych rolników prosimy o składanie Wniosków o oszacowanie szkód – druk do pobrania na stronie internetowej www.gminalochow.pl i w Urzędzie Miejskim w Łochowie w pokoju 112.


Do wniosku należy dołączyć:

1.Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
2. Kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/ paszporty.


Poprawnie wypełniony wniosek, który wpłynie do Urzędu Miejskiego w Łochowie musi być zweryfikowany przez Komisję Terenową poprzez wizytację na miejscu i spisanie protokołu.

 

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZBIORU UPRAWY PRZED OSZACOWANIEM PRZEZ KOMISJĘ NALEŻY ZOSTAWIĆ REPREZENTATYWNY OBSZAR DLA OCENY WYSTĘPOWANIA SZKODY.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Łochowie Al. Pokoju 75, pokój nr 112
do dnia 07.08.2019r. w godzinach 8.00-16.00.

 

W przypadku, gdy gospodarstwo rolne położone jest na obszarze co najmniej dwóch gmin/województw, w których wystąpiły szkody, zbiorczy protokół szkód dla producenta rolnego sporządza komisja w gminie, w której znajduje się największa część poszkodowanego gospodarstwa rolnego.

 

Burmistrz Łochowa

/-/ Robert Mirosław Gołaszewski

 

 

 

 

Załączniki do pobrania:

>>>Pobierz wniosek<<<

autor: P.Wyszyński


przejdź do archiwum wiadomości