Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ważna informacja dla rodzin z Miasta i Gminy Łochów


ostatnai modyfikacja: 08.04.2020
dodane: 08.04.2020

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywieniowej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym proszone są o kontakt telefoniczny do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie:

25 64 37 840

25 64 37 841

25 64 37 842

Kryteria dochodowe uprawniające do tej formy pomocy:

1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości