Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE 3P POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


ostatnai modyfikacja: 20.05.2013
dodane: 26.04.2013

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE 3P POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Gmina Łochów

Upoważniony do udzielania informacji o przedsięwzięciu

Urszula Anna Kalinowska – Zastępca Burmistrza Łochowa

zastepca.burmistrza@gminalochow.pl

 

Dnia 19 kwietnia 2013 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się gala finałowa konkursu 3P  w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne” , na której Pani Urszula Anna Kalinowska – Zastępca Burmistrza Łochowa odebrała wyróżnienie dla Gminy Łochów.

 

-ZOBACZ ZDJĘCIA Z GALI -

 

 Projekt systemowy PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne” to przedsięwzięcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mające na celu promowanie modelu ppp jako instrumentu współpracy sektora publicznego i prywatnego w realizacji zadań publicznych.

 

Celami szczegółowymi projektu są:
• Ocena potencjału podmiotów publicznych oraz przedsiębiorców zainteresowanych realizacją zadań w formule ppp, w tym analiza zrealizowanych lub realizowanych przedsięwzięć o charakterze ppp.
• Podniesienie poziomu wiedzy o ppp wśród pracowników sektora publicznego oraz pracowników przedsiębiorstw.
• Podniesienie poziomu praktycznych umiejętności realizacji przedsięwzięć w formule ppp wśród pracowników sektora publicznego i pracowników przedsiębiorstw.
• Upowszechnienie współpracy publiczno-prywatnej jako nowoczesnego sposobu realizacji zadań publicznych.

 

 Rewitalizacja budynku dworca kolejowego  w Łochowie wraz z otoczeniem jako tworzenie nowego centrum miasta

Przedsięwzięcie, którym pragniemy zainteresować partnerów prywatnych i zrealizować w formule ppp to rewitalizacja dworca kolejowego wraz z otoczeniem , które zlokalizowane jest na działce ewidencyjnej nr 2052/59, która stanowi nieruchomość zabudowaną (budynek dworca kolejowego) o powierzchni ok. 6300 m2.  Wspomniany budynek dworca kolejowego został wpisany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Siedlcach do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod nr A-886. Właścicielem działki jest Gmina Łochów.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie centrum Łochowa poprzez realizację renowacji i przebudowy zabytkowego budynku dworca kolejowego na terenie miasta Łochowa oraz uporządkowanie jego najbliższego otoczenia poprzez zagospodarowanie pod działalność gospodarczą.

Zakres przedsięwzięciaobejmuje budynek dworca kolejowego w Łochowie oraz tereny znajdujące się w jego najbliższym otoczeniu, przeznaczone pod funkcje przede wszystkim związane z użytkowaniem dworca kolejowego i autobusowego oraz obsługę pasażerów.

Projekt oddziaływał będzie na teren całej Gminy Łochów oraz na część gmin sąsiednich, gdyż miasto Łochów pełni funkcję usługowo-handlową dla sąsiadujących gmin.  Zaznaczyć trzeba, że miasto Łochów jest siedzibą gminy, zamieszkałą przez prawie 18  tyś. mieszkańców, w tym 7 tysięcy w mieście oraz miejscem odpoczynku kilkudziesięciu tysięcy turystów przejeżdżających drogą kolejową oraz drogą krajową nr 50 na Mazury, Suwalszczyznę czy Podlasie. Łochów pełni ważny ośrodek usługowo-handlowy również dla mieszkańców tymczasowych, którzy prawie przez cały rok mieszkają w ponad 4 tys. domków letniskowych, które znajdują się na terenie gminy Łochów, Jadów, Stoczek. Ponieważ Łochów jest jednym z dwóch miast w powiecie  w sąsiedztwie gmin wiejskich znaczne jest jego kulturotwórcze oddziaływanie nieograniczające się tylko do gminy lecz do powiatu a nawet do regionu.

 

Budynek dworca wraz z otoczeniem  został nabyty  od PKP przez Gminę Lochów w

roku 2006 aktem notarialnym za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Przejmując dworzec kolejowy na progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013  żywiliśmy nadzieję, iż na bazie dworca kolejowego stworzymy centrum handlowo-usługowe miasta związane z obsługą pasażerską, ale nie tylko, którego de facto w mieście nie ma.

 Mimo licznych sukcesów w pozyskaniu środków finansowych w ramach RPO WM 2007-2013 ( 12 projektów) w zakresie rewitalizacji miast nie uzyskaliśmy dofinansowania.

Spojrzeliśmy na ten teren zupełnie z innej strony, gdyż położenie w samym centrum miasta, pomiędzy linią kolejową Warszawa- Białystok a drogą krajowa nr 50 może być atrakcyjne dla rozwoju przedsiębiorczości.

 

Rewitalizacja budynku i jego najbliższego sąsiedztwa łączyć się będzie z nadaniem mu nowej, kulturotwórczej, biznesowej oraz wspierającej turystykę funkcji. Łochowska stacja kolejowa jest miejscem  bardzo uczęszczanym, bowiem komunikacja kolejowa jest najszybszym sposobem komunikacji Łochowa z Warszawą, a  dogodne połączenie drogowe  ze stolicą- po wybudowaniu drogi ekspresowej S-8 - stanowiącej fragment Via Baltica, spowodowało rozwój prywatnych linii autobusowych ( przystanek wraz z zatoką postojową na przedmiotowym terenie)

Niestety ten fragment miasta jest obszarem zdewastowanym. W złym stanie technicznym znajduje się budynek jak i jego najbliższe otoczenie: perony, przystanki autobusowe i kładka nad torami.

Jedyne funkcje jakie pełni to miejsce to sprzedaż biletów i poczekalnia dworcowa. W użyciu jest zaledwie ok. 1/6 budynku.

W roku 2014 PKP PLK SA przebudowuje linie kolejowa  Warszawa-  Białystok.  Otoczenie i warunki użytkowania zdecydowanie ulegną poprawie użytkowej i wizerunkowej.

 

 

  Budynek dworca kolejowego  w Łochowie – stan obecny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości