Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok


ostatnai modyfikacja: 20.10.2021
dodane: 20.10.2021

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

 

Burmistrz Łochowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Gminy Łochów
z organizacjami pozarządowymi. Uwagi i propozycje do projektu programu można składać od 20 października 2021 r. do 10 listopada 2021r.

 

Gdzie można zapoznać się z dokumentem?

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi jest załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 112/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 19 października 2021 r. (Projekt Rocznego Program Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok) jest on dostępny na stronie BIP w zakładce Organizacje pozarządowe, współpraca 2022

Twoje zdanie się liczy! Zgłoś priorytetowe zadania publiczne na 2022 rok

Konsultacje społeczne mają przede wszystkim pomóc Burmistrzowi Łochowa w wyborze priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

jak można wziąć udział w konsultacjach?

Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok można składać naFormularzu zgłaszania uwag i opinii będącym załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 112/2021 Burmistrza  Łochowa z dnia 19 października 2021 r.   Termin składania uwag i opinii od 20 października 2021 r. do 10 listopada 2021r.

Formularz można przesłać/wypełnić na jeden z wymienionych sposobów:

emailem:

a.makowiecka@gminalochow.pl;

pocztą na adres:

Urząd Miejski w Łochowie

ul. Al. Pokoju 75

07-130 Łochów

Osobiście:

Biuro Obsługi Mieszkańca

Al. Pokoju75

07-130 Łochów

z dopiskiem „Program współpracy 2022”

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Urzędu Anną Makowiecką tel. 25 6437899, email: a.makowiecka@gminalochow.pl

 

Plik do pobrania:

Zarządzenie nr 112/2021

 

autor: A.Makowiecka


przejdź do archiwum wiadomości