Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zapraszamy do zgłaszania projektów do programu rewitalizacji


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 20.10.2016

 

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wypełnienia karty projektu do Programu Rewitalizacji Gminy Łochów na lata 2016-2022.

Dzięki Karcie projektu mogą Państwo zgłosić swój autorski pomysł na działania mogące być w przyszłości realizowane na obszarach gminy wyznaczonych do rewitalizacji:

Obszar 1: sołectwa Łopianka, osiedle „Łochów Fabryczny”, osiedle „Wymysły”;

Obszar 2: osiedle „Centrum”, osiedle „Stary Łochów”, osiedle „Laskowska”;

Obszar 3: sołectwo Karczewizna;

Obszar 4: sołectwo Kaliska.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno działań społecznych, gospodarczych, jak i infrastrukturalnych. Wszystkie sfery rewitalizacji: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, gospodarcza, środowiskowa oraz techniczna powinny być zintegrowane, a działania w ramach projektu muszą ze sobą współgrać. Ważne jest, aby działania społeczne miały priorytet, ponadto projekty infrastrukturalne powinny mieć uzasadnienie społeczne.

Zgłaszane projekty mogą być na różnym poziomie gotowości do realizacji.

Projekt może zgłosić każda zainteresowana osoba lub podmiot/instytucja.

Wzór karty dostępny jest na:

  • www.gminalochow.pl w zakładce Program Rewitalizacji Gminy Łochów;
  • BIP Gminy Łochów;
  • w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75 - w Biurze Obsługi Mieszkańca (przy wejściu do Urzędu) lub w pokoju 221

Kartę można złożyć:

  • wysyłając na adres e-mail: mariusz.dybka@gminalochow.pl;
  • osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca (przy wejściu do Urzędu) w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Al. Pokoju 75;
  • wysyłając pocztą na adres:

Urząd Miejski w Łochowie

Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów

Z dopiskiem rewitalizacja.

Karty można składać do 2 listopada 2016 r..

Osoba bądź podmiot zgłaszający projekt może złożyć więcej niż jedną kartę projektu.

Jedna karta projektu może dotyczyć tylko JEDNEGO przedsięwzięcia

Instrukcja wypełniania karty projektu znajduje się w opisie poszczególnych pól.

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Łochowa

Robert Gołaszewski

 

W przypadku wątpliwości co do szczegółów wypełnienia kart prosimy o wypełnienie pierwszej część.

Liczy się każdy pomysł!


Karta projetu do pobrania

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości