Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zapraszamy na szkolenia przyszłych wnioskodawców – CEL 2


ostatnai modyfikacja: 29.12.2016
dodane: 15.12.2016

Zapraszamy na szkolenia przyszłych wnioskodawców – CEL 2

Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” będzie realizować szkolenia, które są kierowane dla przyszłych Wnioskodawców dotyczące  wykorzystania lokalnego potencjału dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej oraz pozostałe podmioty.
Cel szkolenia będzie dotyczył wypełnienia wniosku oraz biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.

 

Miejsce i terminy szkoleń dla wszystkich:

 

Węgrów – 19 grudnia 2016 roku /poniedziałek/ o godz. 09:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie ul. Przemysłowa 5,

 

Łochów – 20 grudnia 2016 roku /wtorek/ o godz. 9:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie  ul. Wyspiańskiego 18,

 

Wskazane jest, aby uczestnik posiadał wydrukowaną wersję wniosku i biznesplanu.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów na stronie internetowej:

http://www.lgdbadzmyrazem.pl/category/cel-ogolny-2/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości