Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zdecyduj o tym jak ma wyglądać Twoje otoczenie!


ostatnai modyfikacja: 16.08.2016
dodane: 09.08.2016

 

Zdecyduj o tym jak ma wyglądać Twoje otoczenie!

 

W dniu 11 sierpnia 2016 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (Al. Pokoju 75) odbędzie się pierwsze spotkanie realizowane w ramach projektu dot. opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Łochów na lata 2016-2022.

Program Rewitalizacja to dokument, który zawiera zestaw działań mających poprawić sytuację w problematycznych obszarach gminy. Wspomniane działania obejmują sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. Realizacja działań we wskazanych sferach pozytywnie wpłynie na poprawę warunków życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.

W związku z tym, że Program Rewitalizacji Gminy Łochów ma jak najlepiej odpowiadać potrzebom mieszkańców gminy Łochów, na spotkanie 11 sierpnia zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, liderów lokalnych i inne osoby zainteresowane podniesienie szans na wszechstronny rozwój lokalny gminy Łochów. Celem spotkania będzie identyfikacja obszarów problemowych na terenie gminy.

Bardzo zależy nam, aby Program Rewitalizacji Gminy Łochów na lata 2016-2022 jak najlepiej odpowiadał Państwa potrzebom i wymaganiom, dlatego też mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w spotkaniu.

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości