Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Zdecyduj o tym jak ma wyglądać Twoje otoczenie!


ostatnai modyfikacja: 25.10.2016
dodane: 12.10.2016

Zdecyduj o tym jak ma wyglądać Twoje otoczenie!

W środę 19 października 2016 roku o godz. 17.00 w Sali Kryształowej (ul. Fabryczna 14, 07-130 Łochów) odbędzie się drugie spotkanie realizowane w ramach projektu dot. opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Łochów na lata 2016-2022.

Program Rewitalizacji to dokument, który zawiera zestaw działań mających poprawić sytuację w problematycznych obszarach gminy. Wspomniane działania obejmują sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. Realizacja działań we wskazanych sferach pozytywnie wpłynie na poprawę warunków życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.

W związku z tym, że Program Rewitalizacji Gminy Łochów na lata 2016-2022 ma jak najlepiej odpowiadać potrzebom mieszkańców gminy Łochów, na spotkanie 19 października zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, liderów lokalnych i inne osoby zainteresowane podniesieniem szans na wszechstronny rozwój lokalny gminy Łochów. Celem spotkania będzie opracowanie celów rewitalizacji na terenie gminy oraz poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań dotyczących przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny być podjęte w przestrzeni gminy.

Bardzo zależy nam, aby Program Rewitalizacji Gminy Łochów na lata 2016-2022 jak najlepiej odpowiadał Państwa potrzebom i wymaganiom, dlatego też mamy nadzieję, że zechcą Państwo wziąć udział w spotkaniu.

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości