Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Archiwum

Szukaj w archiwum:

dotyczy projektu Programu Budowy Dróg Krajowych

w sprawie włączenia do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (Program) inwestycji polegającej na budowie 7- kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 62 na terenie gminy Łochów umożliwiającego bezpieczny przejazd przez skrzyżowanie dróg k rajowych nr 50 i 62.

30.06.2015
więcej

Porozumienie zawarte pomiędzy gminą Łochów a SIME Polska Sp. z o.o.

POROZUMIENIE zawarte pomiędzy gminą Łochów a SIME Polska Sp. z o.o. w Sochaczewie.

Dotyczy planowania przez Inwestora budowy sieci gazowej Dobre - Łochów do końca III kw. 2017r.

19.06.2015
więcej

Zapraszamy do kibicowania!

Od dzisiaj do niedzieli do godzin wieczornych odbywają się międzynarodowe młodzieżowe zawody sportowe w piłce nożnej. Zapraszamy już teraz na teren Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie! (13 - 14 czerwca 2015)

13.06.2015
więcej

Spotkanie informacyjne - Partnerstwo Doliny Liwca

Zaproszenie

Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Liwiec

Burmistrz Łochowa serdecznie zaprasza na spotkanie inauguracyjne poświęcone prezentacji podjętych wspólnych działań  przez Gminy Jadów, Łochów i Wyszków na rzecz rozwoju turystyki, w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy Doliny Liwca

10.06.2015
więcej

Zamieszczenie oferty realizacji zadania publicznego

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118)  przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej dotyczącą realizacji na terenie Gminy Łochów projektu "Bezalkoholowy Piknik Rodzinny – Anioły w Łochowie", zamieszczam do publicznej wiadomości treść projektu.

Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Łochów oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. 

10.06.2015
więcej