Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Archiwum

Szukaj w archiwum:

Kandydaci na Burmistrza

W dniu 29 grudnia Miejska Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Łochowa.

30.12.2015
więcej

PROGRAM EDUKACYJNY NA RZECZ PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW DORZECZA BUGU I LIWCA

Podsumowanie zadania pn. PROGRAM EDUKACYJNY NA RZECZ PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW DORZECZA BUGU I LIWCA dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14 737,50 zł

Od listopada do grudnia 2015 Gmina Łochów przy udziale Nadleśnictwa Łochów, Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie realizowała zadanie pod nazwą PROGRAM EDUKACYJNY NA RZECZ PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW DORZECZA BUGU I LIWCA dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 14 737,50 zł. Projekt był współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość projektu: 16 375,00zł, wartość dofinansowania: 90% wartości projektu, tj. 14 737,50zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy.

21.12.2015
więcej

Nowy okres programowania na lata 2014-2020

W ramach projektu planowana jest instalacja systemów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną z promieniowania słonecznego przeznaczoną na potrzeby gospodarstwa domowego.

16.12.2015
więcej