Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Archiwum

Szukaj w archiwum:

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r„ poz. 1257), dalej k.p.a., zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w dniu 22 grudnia 2017 r. została wydana decyzja Nr 379/111/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego, bezkolizyjnego przejścia podziemnego dla pieszych w km 59+622 linii kolejowej nr 6 Zielonka -Kuźnica Białostocka na działkach ewidencyjnych nr 2052/72 z obrębu ew. 0001 - Łochów -Miasto oraz 585/6 z obrębu 0008-Jasorówka, realizowanego w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne-Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów-Sadowne".

23.01.2018
więcej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁOCHOWA

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej.

04.01.2018
więcej

Apel Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

27.12.2017
więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora O.Ś. w Warszawie

22.12.2017
więcej

Życzenia Świąteczne

18.12.2017
więcej