Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Archiwum

Szukaj w archiwum:

WÓLKA PAPLIŃSKA I KALINOWIEC

 

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI DZIAŁEK POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA PAPLIŃSKA I KALINOWIEC – WAŻNE!!!

Burmistrz Łochowa informuje, że dla miejscowości Wólka Paplińska i Kalinowiec został sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa m.in. przeznaczenie poszczególnych terenów – wskazuje tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny bez możliwości zabudowy. Określa również przebieg istniejących i projektowanych dróg.

Wszyscy zainteresowani w dniach od 20 lutego do 21 marca 2014 r. mogą zapoznać się z w/w projektem planu, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, pokój 110, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.bip.gminalochow.pl —>Burmistrz Łochowa —> Obwieszczenia Burmistrza.

Ponadto Burmistrz Łochowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z autorami projektu planu, które odbędzie się w dniu 4 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie, Al. Pokoju 75, w Sali konferencyjnej, pokój 107, o godz. 12.00.

Jeśli zatem posiadasz nieruchomość położoną w miejscowości WólkaPaplińska lub Kalinowiec koniecznie zapoznaj się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który określa przeznaczenie Twojej działki.

 

 

Podatniku!

Jeśli chcesz szybko otrzymać zwrot nadpłaty podatku z PIT wyślij zeznanie podatkowe przez Internet.

 


Formularze można pobrać ze stron internetowych:
www.e-deklaracje.mf.gov.pl    lub www.finanse.mf.gov.pl
Informacje o wysyłaniu zeznań przez Internet można również uzyskać w serwisie www.szybkipit.pl

11.02.2014
więcej

WYBORY KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA UCZNIÓW GIMNAZJÓW Z TERENU POWIATU WĘGROWSKIEGO

Trudna sytuacja młodych ludzi wchodzących na rynek pracy nie pozwala nam biernie przyglądać się i czekać, aż problem sam się rozwiąże. Wpływ na ten stan rzeczy ma wiele czynników, zachodzące zmiany demograficzne, wybór kierunku kształcenia, niedopasowane kierunki kształcenia z faktycznym zapotrzebowaniem istniejącym na rynku pracy.

06.02.2014
więcej

Rozbudowa i modernizacja technologii uzdatniania wody

,,Rozbudowa  i modernizacja technologii uzdatniania wody dla istniejącej Stacji Uzdatnia Wody  w miejscowości Łosiewice w gminie Łochów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 931 000 zł''.

14.01.2014
więcej

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Łochów dofinansowano przez WFOŚiGW.

16.12.2013
więcej