Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Archiwum

Szukaj w archiwum:

Zamieszczenie oferty realizacji zadania publicznego

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118)  przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej dotyczącą realizacji na terenie Gminy Łochów projektu "Bezalkoholowy Piknik Rodzinny – Anioły w Łochowie", zamieszczam do publicznej wiadomości treść projektu.

Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Łochów oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. 

10.06.2015
więcej

UWAGA uczniowie szkół z terenu Gminy Łochów!

Rusza projekt POLSKA W SERCU I W PLECAKU z zakresu pomocy Polonii zagranicznej realizowany wspólnie przez Gminę Łochów oraz Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk "CD" dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z tym poszukujemy młodzieży - 16 osób - w wieku 14 do 18 lat (szczególnie licealistów lub gimnazjalistów zamierzających rozpocząć naukę w LO od września 2015), która przez 3 tygodnie od 16 sierpnia do 5 września będzie asystować gościom z Ukrainy poznającym polski język i kulturę we wszystkich działaniach (warsztaty językowe, kulturowe, z geografii, z historii, dwa 3-dniowe wyjazdy, przygotowanie prezentacji publicznej i in.). WARUNKI dostępu: wiek 14-18 lat, uczęszczanie do szkoły na terenie Gminy Łochów, zgoda rodziców/opiekunów na udział w projekcie. KRYTERIA dodatkowe: (1) zainteresowania i osiągnięcia z dziedziny społeczno-artystycznej, (2) ocena z zachowania co najmniej dobra, (3) doświadczenie wolontariackie lub aktywność w samorządzie szkolnym, lub aktywność w NGO, (4) uprzedni udział w akcjach na rzecz Polonii - nieobligatoryjny, ale dający dodatkowe punkty przy naborze.

10.06.2015
więcej

dot. Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Węgrowskiego

Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Węgrowskiego, zarządzonych na dzień 31 maja 2015 r, uprawnieni do głosowania mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Łochów głosować będą w budynku Urzędu Miasta Łochów. Al. Pokoju 75.
Glosowanie przeprowadzone zostanie w godzinach: 8 : 00 - 1 8 : 00.
Spis osób uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta od 17 maja 2015 roku.

27.05.2015
więcej

LGD zaprasza wszystkich do współpracy

Poniższe informacje zostaną użyte w celu stworzenia LSR przez LGD "Bądźmy Razem". Przed planowanymi spotkaniami z mieszkańcami chcielibyśmy poznać ich opinie oraz poinformować jakie będą mieli możliwości skorzystania z nowej perspektywy w latach 2014- 2020.


http://www.lgdbadzmyrazem.pl/aktualnosci/zaplanuj-przyszlosc-obszaru-lgd-badzmy-razem/

link do ankiety

http://www.ankietka.pl/ankieta/190215/zaplanuj-przyszlosc-obszaru-lgd-badzmy-razem-wez-udzial-w-tworzeniu-lokalnej-strategii-rozwoju-na-lata-2014-2020.html

25.05.2015
więcej